Fotogroep 1919
Doelstelling
 
Bestuur
 
Wetenswaardig Werkwijze De activiteiten van Fotogroep 1919 worden vooraf in een jaarprogramma
vastgelegd, onder leiding van mentor Adri van Bakel.
Hij is verantwoordelijk voor het fototechnische en beeldbewerkingsdeel
van het jaarprogramma, maar maakt geen deel uit van het bestuur.

Zo'n 20 avonden per jaar komen de leden van Fotogroep 1919 bijeen
en worden de beelden besproken die de leden hebben gemaakt
bij een thema of onderwerp.

Ook wordt er middels workshops en lezingen aandacht geschonken
aan zowel opnametechniek als beeldbewerking.
De resultaten hiervan staan in het onderdeel 'Wat' op deze site.

In de pauze van de bijeenkomsten delen individuele leden
hun fotowerk en ervaringen met de rest van de fotogroep.
In het onderdeel 'Wie' op deze site staat ieders portfolio.
 
Wat    
Wie    
Waarmee