Fotogroep 1919 Disclaimer Bij het samenstellen
van deze site is
de grootst mogelijke
zorgvuldigheid betracht.
Toch is het mogelijk
dat de aangeboden
informatie niet
meer juist is.
Fotogroep 1919 
aansprakelijkheid 
ontstaan door 
en/of onvolkomenheden 
 aanvaardt geen
 voor schade
 eventuele fouten
 in deze site.
Wetenswaardig Fotogroep 1919
houdt deze site
zo actueel mogelijk;
  De website van 
biedt ook toegang 
en/of 
die door derden 
 Fotogroep 1919
 tot internetsites
 informatiebronnen,
 worden onderhouden.
 
Wat wijzigingen worden
zo snel mogelijk
verwerkt in de site.
  Fotogroep 1919 
aansprakelijk worden 
gevolgen van het 
internetsites en/of 
 kan niet
 gehouden voor de
 gebruik van deze
 informatiebronnen.
 
Wie © 2013 Fotogroep 1919 Alle rechten
voorbehouden.
Niets uit de teksten, grafische 
op deze site mag worden 
in een geautomatiseerd 
openbaar gemaakt, in 
zonder voorafgaande schriftelijke 
 voorstellingen en/of foto's
 verveelvoudigd, opgeslagen
 gegevensbestand of
 enige vorm of op enige wijze
 toestemming van Fotogroep 1919.
Waarmee  > Links 
 > Sponsoren 
 > Contact