Fotogroep 1919
Werkwijze
 
Doelstelling
 
Wetenswaardig Bestuur Het bestuur van Fotogroep 1919 bestaat uit 3 personen:

 - Annemarie Priemis (voorzitter), vertegenwoordigt de fotogroep
 - Rudy Warendorff (secretaris), belast met in- en externe correspondentie
 - Jopie van Tongeren (penningmeester), beheert de gelden van de fotogroep en int contributie
Wat   Het bestuur komt een aantal malen per jaar bij elkaar.

Correspondentie adres: Nadorstweg 14, 4333 AM  Middelburg / e-mail
Wie   Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen door de leden.
Jaarlijks treedt één bestuurslid volgens een schema af en is één keer herkiesbaar.

Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden.
Indien nodig kan het bestuur extra ledenvergaderingen beleggen.
Ook op verzoek van (meer dan de helft van) de leden kunnen extra vergaderingen uitgeschreven worden.
Waarmee